ΘεραπείαGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ψυχολογική παρέμβαση έχει θέση σε κάθε μορφή ψυχικής διαταραχής που καθιστά αδύνατη τη φυσιολογική λειτουργία του ατόμου , έχοντας σαν απαραίτητη προϋπόθεση τη θέληση του ιδίου και την αποδοχή της ψυχολογικής βοήθειας .

Δυστυχώς , στην Ελλάδα , η ψυχιατρική έχει αναμφίβολα αρνητική χροιά λόγο έλλειψης απαραίτητης παιδείας και πληροφόρησης του κοινού , το οποίο εκλαμβάνει επίσκεψη στον ψυχίατρο ως εκδήλωση ή/και αναγνώριση μείζων ψυχωσικής διαταραχής , που , με την σειρά της θεωρείται και είναι η αιτία του κοινονικού αποκλεισμού , προκαλώντας έντονο φόβο , ταυτόσημο ίσως μόνο με την καρκινοφοβία .Θα ήθελα να σημειώσω ότι η εικόνα των ψυχικών διαταραχών , ακόμη και μείζων ψυχωτικών διαταραχών , έχει αλλάξει ριζικά με τη χρήση νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων , και έχει αλλάξει η αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας των ασθενών , που εκφράζεται στις προσπάθειες αποφυγής της ασυλοποίησης των ψυχικά πασχόντων .

Ποιές είναι , λοιπόν , οι ενδείξεις για την ψυχοθεραπεία ;

Κατ'αρχήν , η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία ενδεικνίεται για όλες μορφές των ψυχωτικών διαταραχών , συμπεριλαμβανόμενης και την σχιζοφρένεια , και σ'εκείνες περιπτώσεις , όπου είναι αδύνατη η χρήση της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας (ηλικία άνω των 45 ετών , καταστάσεις που δεν μπορουν να αλλάξουν π.χ.θάνατος αγαπιμένου προσώπου, δυσμενές οικονομικές συνθήκες , παρουσία βαριάς η χρόνιας ασθένιας , χαμηλό επίπεδο μόρφωσης κ.ο.κ.)

Η ψυχοθεραπεία έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα σε :

Καταθλιπτικές διαταραχές

Αγχώδεις διαταραχές

Σωματόμορφες διαταραχές

Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής

ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Σχιζοφρένια και Άλλες Ψυχωτικές Διαταραχές

Διαταραχές της διάθεσης

Διασχιστικές διαταραχές

Διαταραχές της προσωπικότητας

Σεξουαλικές διαταραχές