ΔιαταραχέςGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

                                                       

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το ότι η ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένη στη σχέση μεταξύ ασθενή και θεραπευτή παρά στα συμπτώματα και τη θεραπεία τους . Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της θεραπείας : 1) η γνησιότητα και ψυχολογική ωριμότητα του θεραπευτή 2) η πλήρης αποδοχή του πελάτη από τον θεραπευτή 3) η ευαισθησία και η αντικειμενικότητα στην κατανόηση του πελάτη από τον θεραπευτή , δηλαδή η "εμπάθεια".

Η βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται η θεραπεία είναι ότι ο άνθρωπος , όπως και κάθε άλλος ζωντανός οργανισμός , έχει μια εγγενή δυνατότητα και τάση να αναπτύξει όλες του τις ικανότητες για ωριμότητα και πλούσια σε δραστηριότητες και εσωτερική ικανοποίηση ζωή . Η επείτευξη αυτή και η αναγνώριση από το άτομο ολόκληρου του δυναμικού του αποτελεί την αυτοπραγμάτωση του ατόμου . Η θεραπεία , που είναι ιδιαίτερα μη κατευθυντική και μη ερμηνευτική , βοηθά ακριβώς ν'απελευθερωθεί αυτή η τάση από τις διάφορες επίκτητες περιβαλλοντικές ανασχετίσεις και να επιτευχθεί η αυτοπραγμάτωση . Έτσι , ο θεραπευτής λειτουργεί απλώς σαν καταλύτης που διευκολύνει την ανάπτυξη-ωρίμανση του πελάτη .