ΔιαταραχέςGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η θεραπεία περιβάλλοντος απευθύνεται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η φροντίδα του ατόμου , το οποίο περιβάλλον και προσπαθεί ν'αλλάξει ώστε να βοηθηθεί η αποκατάσταση της υγείας του ατόμου . Χαρακτηριστικό της , λοιπόν , είναι η παρουσία ενός σχεδιασμένου περιβάλλοντος , που έχει σαν στόχο να επιτρέψει ν'αναπτυχθούν οι απαραίτητες συνθήκες  για τη θεραπεία ή για την ακρίβεια ενός περιβάλλοντος που είναι το ίδιο τμήμα της θεραπείας . Με την έννοια αυτή οι παράμετροι του περιβάλλοντος που έχουν θεραπευτική σημασία είναι πολλές : η τοποθεσία , οι χώροι , η δομή των ανθρώπινων διαντιδράσεων , η εγκαθίδρυση καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα σε ασθενείς και προσωπικό , η οργάνωση της δομής εξουσίας , η θεραπευτική φιλοσοφία , ο ρυθμός ζωής κ.α.