ΔιαταραχέςGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

Ψυχιατρικές Θεραπίες

    Καθώς ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική ενότητα ή ακριβέστερα μια ψυχοκοινωνική ενότητα , η θεραπευτική προσέγγιση των ψυχιατρικών διαταραχών απευθύνεται σε μία ή περισσότερες από τις βασικές αυτές συνιστώσεις ή συστήματα , δηλαδή το βιολογικό ή σωματικό , το ψυχολογικό και το κοινωνικό .

    Το βιολογικό , ψυχολογικό και κοινωνικό σύστημα είναι μια τριάδα σχετικής απλοποίησης της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης . Έιναι , όμως , χρήσιμο να σκευτόμαστε τον άνθρωπο σαν ένα μεγαλύτερο σύστημα που έιναι η έκφραση της αρμονικής ή δυσαρμονικής αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης του βιολογικού, ψυχολογικού και κοινωνικού υποσυστήματος . Κι αυτό γιατί , συνήθως , κι επειδή είναι δύσκολο να αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα πολλαπλά και ενδεχόμενα αντιθετικά συστήματα αναφοράς , τείνουμε να προσπαθούμε να κατανοήσουμε - και επομένως και να διαγνώσουμε ή να θεραπεύσουμε - τον άνθρωπο και τις διαταραχές του χρησιμοποιώντας ( και μερικές φορές φανατικά υπεραμυνόμενοι ) ένα μόνο σύστημα αναφοράς : βιολογικό ή ψυχολογικό ή κοινωνικό .

    Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν εταξύ τους και έτσι θεραπευτική προσέγγιση του βιολγικού η σωματικού επηρεάζει θετικά το ψυχολογικό ή κοινωνικό και το αντίθετο .

    Με βάση τα παραπάνω , δεν θα πρέπει τουλάχιστον να θεωρούμε ασύμβατο τον συνδιασμό θεραπειών διαφορετικής αντίληψης π.χ. φαρμακοθεραπεία ( βιολογική ή σωματική ) και ψυχοθεραπεία ( ψυχολογική) .